Hexagontältet är 6 kantigt som man även kan koppla samman till ett ännu större tält. Här får ca 90 personer plats. Hexagon tältet är 67 kvm stort.

Hexagon med vita väggar