Gasolvärmare/värmekanon på 27 W, tillverkad av Master som är världens största tillverkare av Dieselvärmare.  Lämplig för uppvärmning av större lokaler som verkstäder, lager m.m.